Particulier - Bureau Flink
50909
page-template-default,page,page-id-50909,qode-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,brick-ver-1.5.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.7.4,vc_responsive

De Rots en Water trainingen zijn voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar.

Training in groepsverband

 

U kunt uw kind opgeven voor een training in groepsverband. We werken in kleine groepjes van 10 á 12 kinderen.

De groepen worden verdeeld in leeftijd categorieën.

U kunt hiervoor het aanmeldingsformulier invullen en hierbij kunt u aangeven wat de hulpvraag is. Tijdens de training zullen wij de oefeningen gebruiken waarbij uw kind kan werken vanuit zijn of haar hulpvraag. Tijdens de training kan deze vraag altijd aangepast of aangevuld worden. Sommige kinderen kunnen hun vragen tijdens een training heel goed benoemen. Voor de jongere kinderen of de kinderen die wat meer gesloten zijn kan het prettig zijn dat u als ouder de vraag aan geeft of samen benoemd.

Naast de groepstraining bieden wij:

 • Een ontwikkelverslag van uw kind ter afsluiting of evaluatie van de gevolgde groepstraining of individuele training. Hier kan bijvoorbeeld de leerkracht van uw kind benodigde informatie en adviezen uit halen.
 • Coaching van uw kind in de vrije situaties op school. U kunt hierbij denken aan het leren toepassen van de Rots en Water technieken in de praktijk.
 • Observaties
 • Oudergesprekken / schoolgesprekken

 

Klik hier voor het contactformulier

Bij voldoende aanmeldingen krijgt u bericht met de data en tijden.

Ouder en Kind training

 

Hierbij trainen wij de ouders met hun kind(eren) in een kleine groep.

Dit geeft handvatten in een prettige omgang met elkaar, geeft een sterkere onderlinge band, trainen met een specifieke hulpvraag van de ouders richting hun kind(eren) maar ook vanuit kind(eren) richting hun ouders. Een mooie manier om speels en actief tegelijkertijd de banden te versterken. Binnen de training wordt spel afgewisseld met zelfreflectie momenten en het uitwisselen van ervaringen.

Ouder en Kind training start met een intakegesprek. Na een gezamenlijke start met ouder(s) en kind zullen wij afzonderlijk het gesprek vervolgen.

Het betreft 5 lessen van 1 uur. De vijf volgende lessen traint u samen met uw kind. Voordeel hiervan is dat u Rots & Water ook thuis kunt oefenen.
Na deze vijf lessen is het mogelijk om een eindgesprek te voeren en/of een vervolgtraject van vijf lessen te volgen. Hierover wordt u geïnformeerd tijdens de laatste les.

Wanneer : Start in overleg, bij voldoende aanmeldingen.
Tijd          : begin van de avond, afhankelijk van de leeftijd van uw kind(eren)
Waar       : Speellokaal OBS de Achtbaan in Moordrecht

Er wordt getraind in makkelijke kleding en op blote voeten.

Klik hier voor het contactformulier

 

Individuele coaching (1) | Rots en Water

 

Het Rots en Water programma biedt kinderen de mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om sociaal te zijn. De kinderen leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en situaties te kijken. Rots en Water geeft kinderen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen. Maar ook om samen te spelen en te werken. Dit gebeurt door echt te ervaren en echt te doen!

Een Rots en Watertraining schept een veilige omgeving waar kinderen met veel plezier en uitdaging kunnen leren over hun lichaam, hun gedrag, hun eigen kwaliteiten en die van anderen.

Voor sommige kinderen is het fijner om individuele coaching te krijgen in plaats van training in groepsverband. Dat kan ook! Kinderen die te maken hebben gehad met pesten, onzeker zijn of bijvoorbeeld hoog-gevoelig zijn, durven zich in een groep soms (nog) niet te laten zien. Door enkele sessies individueel te doen vergroot het zelfvertrouwen van het kind en op deze manier kunnen we heel specifiek aan de slag te gaan met de hulpvraag van een kind.

Individuele coaching | Rots en Water richt zich op het volgende:

 • Stevig staan,
 • Lichaamstaal van anderen ontdekken (hoe merk ik of iemand iets wel / niet wil, wanneer stop ik of kan ik door gaan),
 • Grenzen aangeven,
 • Ademkracht,
 • Echt contact maken met anderen,
 • In balans zijn / wat te doen als je uit balans bent,
 • Inzicht geven in pestgedrag en pestbeleving,
 • Vertrouwen op gevoel (intuïtie),
 • zelfvertrouwen,
 • (her)ontdekken van je eigen kwaliteiten,
 • zelfreflectie (terugkijken op jouw gedrag en het effect daarvan op anderen),
 • zelfbeheersing,

Ons doel is dat uw kind bewust wordt van zijn / haar eigen kwaliteiten en deze goed leert in te zetten. Tijdens de sessies worden verschillende werkvormen ingezet. Dit zal niet alleen Rots en Water zijn.

De individuele coaching kan zowel thuis als op school plaatsvinden. Het voordeel van de coaching op school is dat we gebruik kunnen maken van de (sociale) omgeving waarin het kind zich dagelijks bevindt. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen we ook oefenen met kinderen uit de klas van uw kind zodat de aangeleerde vaardigheden gelijk in de praktijk kunnen worden geoefend. Dit uiteraard allemaal in overleg met u als ouder en met de school van uw kind.

Klik hier voor het contactformulier

 

Individuele coaching (2) | Werken aan persoonlijke leerdoelen

 

Naast het Rots en Water programma (groepen en individueel) bieden wij ook individuele coaching op het gebied van persoonlijke leerdoelen. Aangezien wij groot fan zijn van Rots en Water zullen we altijd actieve en speelse werkvormen gebruiken tijdens onze coaching: ervaringsleren, leren door te doen, praktisch en concreet!

Individuele coaching | werken aan persoonlijke leerdoelen kan zich o.a. richten op een van de volgende gebieden:

 • Omgaan met faalangst (+ mindset)
 • Vergroten van zelfvertrouwen
 • Omgaan met het aangaan van uitdagingen (hoogbegaafdheid, autisme, leerproblemen, e.d.)
 • Leren – leren; doorzetten, motivatie en strategieën.
 • Plannen en organiseren (executieve functies)

 

Tijdens de individuele coaching begeleiden wij uw kind in het oplossen van zijn/haar probleem. Door te kijken naar de kwaliteiten van een kind lukt het altijd het kind opnieuw in zijn/haar kracht te zetten.

 

Klik hier voor het contactformulier